Program Innowacyjna Gospodarka

www.poig.gov.pl

1. OPIS PROJEKTU (.pdf)

2. POSTĘPOWANIA OFERTOWE

Postępowania ofertowe realizowane są zgodnie z zasadami: przejrzystości i jawności, ochrony uczciwej konkurencji, równego i niedyskryminującego traktowania oraz zasady konkurencyjności.


I.

Zakup usługi doradczej w postaci analizy przygotowawczej w zakresie dopasowania specyfiki systemu B2B do infrastruktury firm.


II.

Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci serwera wraz z oprogramowaniem (1 szt.) oraz oprogramowania stanowiskowego (10 licencji dostępowych do serwera)

Zakup nowych środków trwałych w postaci:

  1. laptopa z systemem operacyjnym i oprogramowaniem (1 szt.)
  2. oprzyrządowania sieciowego (router, przełącznik, okablowanie itp.)
  3. bezpiecznych urządzań do składania podpisu elektronicznego (5 szt.).

III.

Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B oraz zakup usługi szkoleniowej - szkolenie specjalistyczne dla 10 pracowników firmy z obsługi wdrożonego przez Beneficjenta systemu B2B

Wszelkich informacji związanych z realizacją projektu pt. "Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B zwiększającego efektywność wsp󳀚pracy przedsiębiorstw poprzez automatyzację wymiany danych, informacji i procesów handlowych" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2 "Wspieranie elektronicznego biznesu typu B2B" udziela:

Pan Jacek Szafrański
ul. Konarskiego 4a
01-355 Warszawa
e-mail: jacek.szafranski@sportimpex.pl
Tel. (022) 664-76-32
Fax. (022) 664-76-89


LINKI - Oficjalne strony Unii Europejskiej, Strony poświęcone PO IG: